skip to Main Content

1961 Startades Wedins instrumentverkstad av Erik Wedin på uppmaning av taxiägare i Östersund

Verksamheten började som en hobby hemma vid köksbordet i Erik Wedins lägenhet. Hobbyn växte och 1962 öppnade därför företaget Wedins Instrumentverkstad i en lokal på Rådhusgatan 107. Till sin hjälp hade han sonen Astor Wedin som senare tog över verksamheten. Numera håller familjeföretaget till på Voltvägen 33 och drivs av svärsonen Stefan Wilhelmsson. Wedins Instrumentverkstad genomsyras av god affärsmoral och etik, vilket skapar bra samarbeten och trygghet för både kunder och leverantörer.

Back To Top